lopgo koch pottery met enkele kommen

Flanders Fields poppy krans Workum Siete Koch

Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, stil bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

Flanders Fields poppy krans Workum Siete Koch

'Flanders fields'

Zo begint het beroemde gedicht van de Canadese legerarts luitenant-kolonel John McCrae, die in Wereldoorlog I chirurg was aan het front in de omgeving van Ieper, België. Hij schreef het gedicht naar aanleiding van de gruwelen die hij zag in de loopgraven en op het slagveld. De door granaten, bommen en mijnen omgewoelde aarde zorgde voor een `explosie’ van `poppies’, klaprozen; kollebloemen in het Vlaams, spûkeblommen in het Fries.

Het gedicht werd voor het eerst gepubliceerd in 1915 in het blad `Punch’ en trok de aandacht van de Amerikaanse professor Moina Michael. Zij lanceerde het idee om de `poppy’ te gebruiken als symbool voor de gesneuvelde militairen en er een papieren versie van te vervaardigen en te verkopen. De opbrengst werd gebruikt om gehandicapt geraakte militairen te helpen weer een bestaan op te bouwen. Families van gesneuvelde militairen kregen eveneens ondersteuning.

De eerste officiële `poppy-herdenking’ vond plaats op 11 november 1921. In 1922 richtte majoor George Howson MC, een veteraan van ’14-’18, `The Disabled Society’ op die – vanaf 1926 in Richmond, Surrey – fabrieksmatig ‘poppies’ begon te fabriceren, met afgekeurde en gehandicapte militairen als werknemers. Later volgde samenwerking met The Royal British Legion, het verbond van oud-militairen en veteranen. De `poppy’, de klaproos, werd binnen het Britse Gemenebest hèt symbool bij de herdenking van gevallenen op Armistice day, 11 november.

De poppy-krans, die is aangebracht op de leuning van het viaduct over de N359 op de Alde Dyk bij Workum, werd op verzoek van de Werkgroep Lancaster-monument Workum vervaardigd door keramist Siete Koch uit Workum ter gelegenheid van de onthulling op 16 april 2015 van het paneel en krans voor de op 5 mei 1943 daar omgekomen bemanning van de Lancaster W4888.

Flanders Fields poppy krans bemanning
Flanders fields vliegroute

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, stil bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie,
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe;
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high,
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.