lopgo koch pottery met enkele kommen

Werkplaats pottenbakkerij Siete Koch

Werkplaats met traditioneel aardewerk​

Bij Koch Pottery vervaardigt men zowel modern als traditioneel keramiek.
Koch heeft de productietechniek van het Workumer aardewerk dusdanig aangepast dat u hier ook in de eenentwintigste eeuw nog van kunt genieten. Kijk hoe deze ambachtsman zijn prachtige keramiek maakt tijdens één van de demonstraties.

Workum en aardewerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waren er in de 18de eeuw nog achttien pottenbakkerijen actief, nu zijn het er nog maar vier. Na het sluiten van de Workumer aardewerkfabriek van De Boer in 1999 werd het traditionele aardewerk niet meer vervaardigd.

Siete Koch heeft sinds 2018 weer een werkplaats achter de winkel pandje 13. De workshops worden nu gegevens in het Kultuerhús Klameare. Er is daar ook een oven aanwezig om keramiek te bakken.

Keramiek staat te drogen voor het de oven in gaat