lopgo koch pottery met enkele kommen

Siete Koch gastdocent bij Klaaiwurk

Gastdocent bij Klaaiwurk in Boksum

Als gastdocent voor deze cursus ga ik je leren draaien met wat grotere stukken klei. Je leert hoe je twee vormen op elkaar kunt monteren; nat op nat en ook nat op leerhard. We besteden ook de nodige aandacht aan de decoratie van je werk. Met kleislibs, oxides, kleurpigmenten en inkerven ga je ontdekken wat allemaal mogelijk is. Op basis van een transparant en mat glazuur leer je percentages berekenen van oxides en deze af te wegen. Naast de aardewerkglazuren zal er ook een kennismaking zijn met steengoed.

Tot eind december 2018 geef ik als gastdocent per 2 weken les op de maandagavond.

gastdocent